Новини

Суммит Агро проведе обучение на колегите си от Русия

Вече четвърта година Суммит Агро предлага на земеделските производители новата технология на торене с микрогранулирани торове. С прилагането ù потенциалът за добивите може да бъде повишен с над 25%. Суммит Агро предлага специална формулация за всяка култура. За царевица се препоръчват Микро NPZ и Умостарт. За слънчогледа и рапицата е подходящ Микро PMX, а при…

Научи още за този продукт

Торене на слънчоглед

Слънчогледът предявява доста големи изисквания към запасите на хранителни вещества в почвата. За формирането на 100 kg семена и съответното количество вегетативна маса той изнася от почвата 4 – 5 kg N, 1,4 – 1,8 kg Р205 и 5 – 6 kg К20. Близо 3/4 от необходимото количество хранителни вещества за целия вегетационен период се…

Научи още за този продукт

Торене на царевица

Царевицата има добре развита коренова система, която достига до 3 м дълбочина и 2 м в диаметър, и дълъг вегетационен период. Тя е доста невзискателна към почвените условия: вирее на леки и тежки почви и понася слабо кисела реакция. Когато почвата е бедна на подвижни фор­ми на фосфор кореновата система се развива по-слабо. През ранния…

Научи още за този продукт

Торене на пшеница

Зимната пшеница изисква неутрална или близка до неутралната ре­акция (рН 6 – 7) на почвата. Периодът на храненето й, в зависимост от метеорологичните условия през годината, е около 80 дни през есента и около 120 дни след вдигане на снежната покривка. При ранна сеитба и подходяща влажност на почвата зимната пшеница брати през есента, но…

Научи още за този продукт

Защо е необходимо да торим?

Защо е необходимо да изоплзваме торове?1. За добив 2. За печалба 3. За качествена продукция 4. За да запазим почвите си в добро състояние – „здрави“               Калият подобрява продукцията и качеството 1. големина 2. по-добър външен вид- оцветяване               КАЛИИ +  …

Научи още за този продукт