News

Торене на пшеница

Зимната пшеница изисква неутрална или близка до неутралната ре­акция (рН 6 – 7) на почвата. Периодът на храненето й, в зависимост от метеорологичните условия през годината, е около 80 дни през есента и около 120 дни след вдигане на снежната покривка. При ранна сеитба и подходяща влажност на почвата зимната пшеница брати през есента, но…

Learn more about this product

Защо е необходимо да торим?

Защо е необходимо да изоплзваме торове?1. За добив 2. За печалба 3. За качествена продукция 4. За да запазим почвите си в добро състояние – “здрави”               Калият подобрява продукцията и качеството 1. големина 2. по-добър външен вид- оцветяване               КАЛИИ +  …

Learn more about this product