Суммит Агро проведе обучение на колегите си от Русия

Новина 22 от 29

Вече четвърта година Суммит Агро предлага на земеделските производители новата технология на торене с микрогранулирани торове. С прилагането ù потенциалът за добивите може да бъде повишен с над 25%. Суммит Агро предлага специална формулация за всяка култура. За царевица се препоръчват Микро NPZ и Умостарт. За слънчогледа и рапицата е подходящ Микро PMX, а при пшеницата – Микростар CR. За да са ефикасни, тези торове се внасят със пециални апликатори, монтирани на сеялките.

Тази технология представлява интерес в цяла Европа. За да бъде внедрена и в други държави специалистите от Суммит Агро проведоха обучение на колегите си от Русия в базата на един от най-големите си клиенти – фирма Универсал НВГ.