Семинар есенни предложения 2022 г. в Ямболско

Новина 2 от 38

На 15 юни 2022 г. се проведе семинар в Ямболски регион, в който специалистите от Суммит Агро представиха предложенията на компанията за есенна кампания 2022 г. 

Земеделските производители имаха възможността да се запознаят с богатото портфолио от семена зърнено-житни култури, селекция на Saaten Union – пшеница, ечемик, ръж и тритикале, а също така и с разнообразни миксове за покривни/междинни култури, които Суммит Агро предлага на българския пазар.

Третирането на семената за есенна кампания беше другата гореща тема, която беше дискутирана. Специалистите от Суммит Агро препоръчаха употребата на обеззаразителите Дифенд ФС / 30 г/л дифеноконазол/ и Дифенд Екстра / 25 г/л дифеноконазол + 25 г/л флудиоксонил/, за справяне с всички икономически важни болести, пренасяни през семената и почвата. Добре познатият биостимулатор Шигеки, подходящ и за третиране на семена, който осигурява по-добро развитие на коренова система и добре изравнен и гарниран посев през есента.

 

Интересът към иновациите както винаги беше голям – микоризните гъби за третиране на семена МикоАплай Ендомакс, земеделската застраховка срещу суша, която за поредна година доказа своя принос за културите, изразен в по-висок добив въпреки липсата на влага през голяма част от критичните моменти през вегетацията. Микрогранулираните торове – технологията за прецизно хранене на културите, МИКРОСТАР, гарантираща пълното усвояване на фосфора при всякакъв тип почва (кисело или алкално pH). Почвеният подобрител Амилис, съдържащ азотфиксиращи бактерии, подходящи за всяка почва и култура, също бяха сред водещите теми предвид ситуацията в страната с азотните торове.

Друга тема на разговор беше растителната защита в културата рапица, в която Суммит Агро представи отново редица продукти – сортове семена рапица, хербицидът Бисмарк КС, Лонтрел и най-новото попълнение от групата хербициди в рапица – Корвето, с което успешно се извежда борба срещу икономически важните плевели в културата, в т.ч. и полски синап. От групата на инсектицидите специалистите акцентираха на Моспилан и Суми Алфа/Оазис – надеждните решения за справяне с многобройните неприятели в рапицата, които започват да нанасят щети още с поникването на културата.