СУММИТ АГРО С НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИИ В АГРА 2022!

Новина 6 от 38

Фирма Суммит Агро беше отличена с награда в конкурс за иновации в раздел „Торове и препарати за селското стопанство“, който се проведе на АГРА 2022!

Eвгения Велинова, Мениджър маркетинг, развитие и биопродукти, споделя:

АМИЛИС е иновативна технология за управление на азота в почвата. Той съдържа два специално подбрани щама бактерии, които способстват за разграждане на растителните остатъци, минерализиране на органичната материя, фиксиране на азота от атмосферата и в почвата, стимулиране на кореновото развитие. Играе ролята и на антагонист на патогенните микроорганизми в почвата.

Изключително подходящ е и за приложение в консервационните технологии, като минималните обработки, Но-тил, защото спокойно може да се смесва с фосфорни и азотни течни торове, които се прилагат по време на сеитба. Лимитиращи фактори за развитието на бактериите са светлината и почвената влага, затова по време на вегетацията се препоръчва да се прилага с достатъчно количество вода (не по-малко от 20 л/дка). Пет дни след приложението на продукта, има произведени от бактериите ауксини, които са изключително важни за развитието на кореновата система.

След седмица и азотът е достъпен за културата, който в продължение на вегетацията се равнява на 2.5 кг чист азот в активно вещество на декар. Едно от предимствата на този продукт е, че цената му не расте с повишаване на цената на природния газ, както при конвенционалния азот. Така че той е един бюджетен продукт, с който бихте могли да намалите азотните норми.“

Tags: , , , , , , , , , ,