ТРИКА ЕКСПЕРТ

Новина 24 от 29
ТРИКА ЕКСПЕРТ

МИКРОГРАНУЛИРАН ИНСЕКТИЦИД ЗА ЛОКАЛИЗИРАНО ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Активно вещество: 0,4% ламбда-цихалотрин
Коформуланти: азот и фосфор в съотношение 7:35
Формулация: Микрогранули

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ТРИКА ЕКСПЕРТ е инсектициден продукт на базата на Ламбда – Цихалотрин.

Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие и репелентен ефект. Биологически активна при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект за много почвени инсекти като гъсеници на нощенки (Agrotis spp.), ларви на бръмбари (Melolontha spp.), телени червеи (Agriotes spp.), западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera virgifera), дългоножки (сем. Tipulidae), мухи (сем. Bibionidae) и други двукрили.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ: