Братя Райчеви избраха комбинацията инсектицид плюс микрогранулиран тор

Новина 7 от 39


През пролетта на 2021 г. братя Райчеви заложиха на комбинацията от инсектицид и гранулиран тор, внесени заедно при сеитбата на царевицата.

Каква е била целта?

  • Бърз старт на културата
  • Защита в ранни етапи от развитие от голям брой почвени неприятели
  • Нулево отпадане на растения, при нормална гъстота на посева
  • Много добре гарниран посев, няма изоставане в развитието на културата

Много почвени инсекти като гъсеници на нощенки, ларви на бръмбари, телени червеи, западен царевичен коренов червей, дългоножки, мухи и други двукрили, създават проблеми на зърнопроизводителите. Не всеки инсектицид може да даде необходимия ефект. Но гранулираният инсектицид за почвено приложение Ерколе е нещо друго. Той е на база Ламбда-Цихалотрин. Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие и репелентен ефект. Биологически активна е дори при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект. Прилага се, само в браздата на засяване или засаждане, в доза 1–1,5 кг/дка, за защита на културите от почвообитаващите инсекти.

„Това е най-добрият почвен инсектицид в България“, заяви представителят на Суммит Агро, Стефан Топалов. По думите му в царевицата през  последните години се наблюдава увеличаване на  нападенията от диабротика – неприятел, който      доскоро беше карантинен за страната ни. Затова   адекватната борба с неприятеля е гаранция за        успехи за постигане на оптимални добиви. „Ерколе е  един комплексен почвен гранулиран инсектицид, който ще се наложи не само в царевица, но и в        слънчоглед, рапица, пшеница.“

 

 

 

„Работим със Суммит Агро от дълги години.
С времето изградихме взаимно доверие.
Нямахме резерви, нямахме съмнения за
този инсектицид, и веднага решихме да
го внедрим в масовите си полета“,каза единият от двамата братя Райчеви – Йордан.

 

 

 

 

 

На полетата на земеделците заедно с Ерколе е внесен и микрогранулираният тор Микростар. Той бързо се усвоява от царевицата, което е от изключително значение за формиране на висок добив. Микростар дава възможност, дори при очаквани неблагоприятни условия, като преовлажняване и ниски температури, растенията да се развият добре. Технически погледнато това е така, защото фосфорът е в бързоусвояема форма, а прецизният начин на внасяне на микрогранулата заедно със сеитбата създава директен контакт с нарастващите корени и от там – бързо усвояване на елементите – на 100%.

„В Микростар НПЗ се съдържат 4 елемента – азот, фосфор, сяра и цинк, които дадоха изключителна сила на културата в първите етапи от развитието й, а Ерколе предпази културата от неприятелите. Целта е да се получи един нормално гарниран посев, което предопредели и високия добив“, обясни проф. Тонев. Той допълни, че в последните години фитосанитарната обстановка се влошава и почвените вредители все повече се намножават в терени с монокултурно отглеждане и това налага вземане на важни мерки за контрол. В този случай Ерколе се явява една прекрасна алтернатива за контрол на почвените вредители в най-ранните фенофази на културата.

РЕЗУЛТАТИТЕ

  • През вегетацията царевицата се развила отлично. Растенията са добре нахранени, посевът е чист от насекоми.
  • Шест месеца след сеитбата Братя Райчеви жънат добив, който е много добър (с 30% разлика). Ерколе и Микростар са свършили отлична работа.
  • Суммит Агро предлага апликатори за прецизно внасяне на гранулирания инсектицид и микрогранулиран тор.
  • Суммит Агро дава онова, от което се нуждае всеки един земеделски производител – сигурност и надеждност.