ПЪЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ СУММИТ АГРО В ПШЕНИЦА С.КУКОРЕВО, ЯМБОЛ

Новина 10 от 38
ПЪЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ОТ СУММИТ АГРО В ПШЕНИЦА С.КУКОРЕВО, ЯМБОЛ

ЕФИКАСНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРИТЕ, БИОСТИМУЛАТОРИ, СЕМЕНА, ОБЕЗЗАРАЗИТЕЛИ – ВСИЧКО ОТ ЕДИН АДРЕС – „СУММИТ АГРО”!

Нови препарати с активни вещества без аналог на пазара, листни торове с най-високо съдържание на аминокиселини и ценни съвети за предстоящата кампания, предложиха на земеделците от Ямболския и съседните региони, специалистите от „Суммит Агро” на открит полски ден край с. Кукорево.

 

 Интервю със Стефан Топалов: