Торене на царевица

Новина 27 от 29

Царевицата има добре развита коренова система, която достига до 3 м дълбочина и 2 м в диаметър, и дълъг вегетационен период. Тя е доста невзискателна към почвените условия: вирее на леки и тежки почви и понася слабо кисела реакция. Когато почвата е бедна на подвижни фор­ми на фосфор кореновата система се развива по-слабо.

През ранния период от развитието на царевицата хранителните веще­ства постъпват сравнително бавно. По-интензивно се усвояват азотът я калият, а по-бавно – фосфорът. По-голямата част от хранителните еле­менти се натрупват през периода изметляване – млечна зрелост. До края на изметляването царевицата усвоява близо 100% от калия, след коете той се преизползва от растенията.

Царевицата извлича от почвата много повече хранителни вещества, отколкото другите растения от сем. Житни (Poaceae, Gramineae). За фор­миране на 100 kg зърно и съответната вегетативна маса царевицата извлича от почвата 2,4 – 2,6 kg N, 0,8 – 1,0 kg Р205 и 2,0 – 2,4 kg К20.

В началните фази от развитието си царевицата е чувствителна към недостиг на магнезий на кисели почви и на цинк в карбонатни почви, а в по-късните фази от развитието си (във фаза измстляване) е чувствителна към недостиг на бор.