Защо е необходимо да торим?

Новина 29 от 29
Защо е необходимо да изоплзваме торове?1. За добив

2. За печалба

3. За качествена продукция

4. За да запазим почвите си в добро състояние – „здрави“

plodowe_250

torach123

 

 

 

 

 

 

 

Калият подобрява продукцията и качеството

1. големина

2. по-добър външен вид- оцветяване

kalii

 

 

 

 

 

 

 

КАЛИИ +                                  КАЛИИ –                              КАЛИИ – –

 

Калции влияе на качеството и съхранението

 

domat_2 domat1
ЛИПСА НА КАЛЦИИ НАЛИЧИЕ НА КАЛЦИИ