СУММИТ АГРО в помощ на лозарите

Новина 9 от 29

За втора година фирма Суммит Агро организира открит ден на лозовите масиви на Винпром Карнобат около село Венец.

Бяха представени резултатите  от изведените опити при лозя с продукти за растителна защита и торовете на фирмата.