СУММИТ АГРО в помощ на лозарите

Новина 19 от 39

За втора година фирма Суммит Агро организира открит ден на лозовите масиви на Винпром Карнобат около село Венец.

Бяха представени резултатите  от изведените опити при лозя с продукти за растителна защита и торовете на фирмата.