Хербицидите на СУММИТ АГРО с отличен ефект на демо полетата на Аграрен Университет-Пловдив

Новина 20 от 39

За пореден път фирма Суммит Агро и Аграрен университет – Пловдив доказаха, че партньорството е изключително важно за напредъка и добрата взаимовръзка между бизнеса и науката. Сътрудничеството между компанията и университета датира от 1996 г. до сега, сподели управителят на фирма Суммит Агро доц. д-р Мирослав Титянов. Аграрният университет е основен партньор за компанията, тъй като разполага с много добра база и сертификат за провеждане на опити, съгласно добрата експериментална практика. Суммит Агро се доверява на 100% на учебното заведение, относно качеството на всички изведени опити и изключително достоверната информация за продуктите, коментира управителят.

На опитните полета на висшето учебно заведение гостите на мероприятието видяха ефекта от приложението на седем продукта на Суммит Агро – четири тора и три хербицида. Компанията е провела няколко схеми при царевицата. Една от тях са два демонстрационни опити на площ от по 45 дка на две различни локации. Цялата технология е само с продукти на компанията. Прилагани са микрогранулирани торове по време на сеитбата. Един от тях е Умостарт Супер Цинк, а също и тор с контролирано освобождаване на азот. При него азотът е капсолован с полимер и се освобождава постепенно през целия период на вегетация като задоволява нуждата на културата от този хранителен елемент. След сеитба преди поникване царевицата е третирана с хербицидът Шарпен 33 ЕК. Той съдържа 330 г/л активното вещество Пендиметалин. И в последствие по време на вегетацията царевицата е третирана, подобно на практиката в България, с вегетационни хербициди. Представителят на продуктите на компанията тук е Нишин 4 ОД, който съдържа 40 г/л Никосулфурон. Той е смесен с новия хербицид Флуростар 200, съдържащ 200 г/л Флуроксипир. Комбинацията от тези два хербицида осигурява отличен ефект на плевелите в царевицата. Следващата стъпка, която са направили на опитното поле е приложението на листни торове. Единият от тях е Грийн Ултра – балансиран NPK тор с микроелементи и другият Сазолен NPK, който съдържа азот под формата на Метилен урея, с допълнително съдържание на фосфор и калий.

Един от най-новите регистрирани продукти на Суммит Агро е хербицидът Бисмарк КС. Той съдържа активното вещество кломазон 55 г/л + пендиметалин 275 г/л за осигуряване на отличен ефект срещу едногодишни житни и широколистни плевели в различни култури и най-вече при царевица. Другите три бъдещи попълнения в портфолиото са Клик Комби СЕ и Клик Дуо 3К и Мост Микро 365 КС. Прилагани почвено и трите хербицида осигуряват отличен ефект на основните плевели в царевицата.

Резултатът от направените опити е видимо отличен, коментира доц. Титянов, като допълни, че фермерите могат да са сигурни, че използвайки тези хербициди ще осигурят необходимия контрол на плевелите.

Ръководителят на катедра „Земеделие и хербология“ към АУ Пловдив проф. Тоньо Тонев разясни по-подробно супер интензивната технология на отглеждане. При нея целта е най-вече силно икономическия ефект. Тя включва гъстота на посева от порядъка на около 9000 растения, а също и хибриди от късна група по ФАО. Тези интензивни фактори гарантират високи и стабилни добиви за фермерите, а от там и икономически ползи за производителите. Професорът допълни, че формата на залагане на опитите е класическа. Те са били организирани в 12 варианта и 4 повторения с големина на работната парцелка от 28 кв. м. Пролетта на 2016 г. се характеризира с благоприятна за посевите влага, което гарантира на всички почвени хербициди много добър хербициден ефект, допълни професорът. Очакваните добиви след прилагане на технологията на отглеждане и поливане в Тракийската низина са над 1500 кг/дка.