Ден на пшеницата

Новина 22 от 39

На 27 Май 2016 година се състоя на опитното поле на фирма Семпе 2 ООД в с. Гецово.

Фирма Суммит Агро представи сортовете си пшеница Андалу, Фоксил, Тоскани и ечемик – Даксор.

През 2015 година най-високи добиви от всички изпитвани пшеници на опитното поле, бяха отчетени при сорта Фоксил.