Открит ден – Винпром Карнобат

Новина 18 от 31

По покана на Винпром Карнобат фирма Суммит Агро се проведе открит ден край масивите им. Резутатите бяха: лози в перфектна кондиция, със свежи листа, което гарантира по-нататъшно изхранване на гроздето и е предпоставка за качествена продукция, от която ще се получи хубаво вино.

ехнологията на Суммит Агро включва Нисоран 5 ЕК (50 г/л хекситиазокс) за борба с акарите в начални фази на вегетацията на лозата. Следва фунгицидът Драго 76 ВП (70% манкоцеб + 6% симоксанил), приложен във фаза дължина на леторастите 10-15 см. Витене Трипло Р (28.5 г/кг симоксанил + 300 г/кг фозетил-алуминий + 281 г/кг меден оксихлорид) е най-новият фунгицид за борба с мана. Действието му е предназначено за най-критичната фаза от развитието на лозата, когато има най-голяма вероятност от нападение от болестта. Следцъфтежно, като второ пръскане, може да се приложи Лието – продукт, който ще се предлага на пазара от следващата година. Активните му вещества са 330 г/кг симоксинил и 330 г/кг зоксамид, които се справят перфектно с маната по лозата. Третото фунгицидно пръскане (следцъфтежно) на лозовите масиви е направено отново с Витене Трипло Р. Впоследствие е приложена комбинация от Топсин М 70 ВДГ (70% тиофанат-метил) и Драго 76 ВП. Паралелно с това са внесени и листни торове, включително. Новост при хербицидите е Дессикаш 200 СЛ (200 г/л дикват), който може да се използва по време на вегетацията на лозата.

Лозовите ни масиви са опазени благодарение на продуктите на Суммит Агро. С компанията имаме изградени дългогодишни взаимоотношения. Продуктовата им листа е предпочитана, защото, за разлика от другите фирми, работят с различни активни вещества, с което може да се избегне получаването на резистентност“, подчерта по време на открития ден Душан Няголов, главен агроном на винпрома в Карнобат.