Открит ден в с. Побит Камък (област Разград)

Новина 20 от 31

Суммит Агро в партньорство с фирма Лимагрейн – открит ден в с. Побит камък.

Акцента бе поставен на резултатите от торенето на слънчогледа с микрогранулиран тор Микро ПМХ (NPS (10:40:11)+3% MgO +B-0.03%+ Mn-0.02%+Zn-0.03%+Cu-0.01%+ Mo-0.005%+ Fe- 0.02%) – доза 2.5 кг/дка и Борония 150 (150 г/л B + 0.28 г/л Mo) – доза 0.3 л/дка. Впечатление направи бързия старт и изпреварващото развитие на слънчогледа спрямо контролата.

Микрогранулираното торене е иновативна технология за управление на добива. Фосфорът се подава в непосредствена близост до семето. Елементът е във водоразтворима и бързоусвоима форма. Благодарение на това при започване на процесите на покълване на семето то разполага с наличен фосфор за усвояване. Развитието на силна коренова система е предпоставка за постигане на максимални добиви (по-добро презимуване на есенниците, бърз старт и изпреварващо развитие на пролетниците)
Микрогранулата, която Суммит Агро предлага е разработена, така че 50 % от фосфора да се усвои през първите 30 дни от вегетацията на растението, а останалите 50% – до края на вегетацията. Това означава, че растението разполага с усвоим фосфор през всеки етап от своето развитие.

МИКРО ПМХ дава възможност за формиране на висок добив и постигане потенциала на културата, дори при очаквани неблагоприятни условия през този период, като преовлажняване и ниски температури.

 

   Формулации, които Суммит Агро ще предлага през есенната кампания: МИКРО ПМХ (NPS (10:40:11)+3% MgO+B-0.03%+ Mn-0.02%+Zn-0.03%+Cu-0.01%+ Mo-0.005%+ Fe- 0.02%), УМОСТАРТ ОЙЛ (NPS (10:43:5)+3,6% Ca) – подходящи за рапица, МИКРОСТАР СР (NPS (12:50:5.5)+1% Mn), УМОСТАРТ ЖИТНИ (NPS (11:48:5)+1% Mn+0,01% Cu) – подходящи за пшеница.

 

БОРОНИЯ 150 (150 г/л B + 0.28 г/л Mo) бе внесен във фаза бутонизация на слънчогледа в доза 300 мл/дка. Недостигът на Бор при рапицата и слънчогледа води до разцепване повърхността на корените – входна врата за проникване на инфекции. Борът е важен за:

– деленето и нарастването на клетките;

– формирането на цветовете и нарастването на поленовата тръбичка;

– залагане броя на цветовете и залагане на плода;

– въглехидратния метаболизъм и синтеза на аминокиселини;

– метаболизма на растежния хормон ауксин и на фенолите.