Открит ден в с. Камено

Новина 19 от 29

Суммит Агро в партньорство с фирма Лимагрейн организираха открит ден в с. Камено.

Акцента бе поставен на успешно изведената растителна защита в рапицата с продуктите на Суммит Агро.

Отлични резултати бяха представени след употребата на инсектицида Трика Експерт (приложен по време на сеитба за борба с почвени неприятели), Цитрин Макс и Хлорсирин (вегетационно за борба с редица неприятели, включително рапичен цветояд, рапичен скритохоботник, стъблена бълха, листна оса, стъблен скритохобник и др.)