ПЛЕДЖ 50 ВП

Продукт 86 от 97

СЕЛЕКТИВЕН КОНТАКТЕН ХЕРБИЦИД С ПОЧВЕНО И ЛИСТНО ДЕЙСТВИЕ

 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 500 г/кг Флумиоксазин

РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛЕДЖ 50 ВП:

Култура Неприятел  Доза
Момент на приложение
Царевица Широколистни плевели 8 г/дка след сеитба, преди поникване
Слънчоглед Широколистни плевели 8 г/дка след сеитба, преди поникване или във фаза 2-4 лист на културата

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Активното вещество действа контактно, като след поникването на плевелите, прониква в частта от растението, която се намира над почвата, главно в стъблото. Симптомите са некроза на стъблото, потискане растежа на корените, избледняване последвано от некроза на тъканите на листата. Продуктът няма системно действие в растението. Персистентност в почвата – 4 до 6 месеца.

ПРЕДИМСТВА:

  • ниска доза на приложение;
  • възможност за почвено и вегетационно приложение;
  • дълго последействие, осигуряващо контрол на новопоникващите плевели;
  • различен механизъм на действие, осигуряващ контрол и на плевели с изградена резистентност към други групи хербициди.

ПРЕПОРЪКИ:

При почвено приложение на ПЛЕДЖ 50 ВП:

  • продуктът образува тънък слой върху почвата и за да се постигне оптимален ефект е необходимо тя да бъде добре обработена, без бучки и растителни остатъци.
  • ако след обилни валежи и се образуват локви и младите растения във фаза котиледони – 1ва двойка листа останат потопени във вода, е възможна поява на фитотоксичност.

При вегетационно приложение на ПЛЕДЖ 50 ВП:

  • да се спазват препоръките за момента на приложение, за да се избегне опасността от фитотоксичност за културата или по-слаб ефект поради прерастване на плевелите;
  • в никакъв случай да не се прилага ПЛЕДЖ 50 ВП при слънчоглед във фаза котиледони поради опастност от силна фитотоксичност за културата;
  • не се препоръчва вегетационно приложение на ПЛЕДЖ 50 ВП в резервоарна смес с други пестициди, поради опастност от силна фитотоксичност;
  • за постигане на оптимален ефект се препоръчва приложението на продукта  с минимум 30 до 40 литра вода на декар

При вегетационно приложение на ПЛЕДЖ 50 ВП при слънчоглед се наблюдават характерни локални контактни пригори по листата – ръждиво-кафяви петна, които побеляват до 10 дни. Фитотоксичността причинена от ПЛЕДЖ 50 ВП не забавя развитието на слънчогледа и не дава отражение върху добива.

ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОДУКТА ПРИ ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДОБАВЯНЕТО НА ПРИЛЕПИТЕЛ СПУР В ДОЗА 5-10 МЛ/ДКА!!!

ПЛЕДЖ 50 ВП е регистриран в някои европейски държави за приложение в овощни градини и лозя. Дългото почвено действие на продукта осигурява чисти от плевели площи през целия вегетационен период. Третирането се извършва само в редовете, а междуредията се обработват механично.

В овощни градини и лозя ПЛЕДЖ 50 ВП се прилага самостоятелно в доза 20-40 г/дка, когато заплевеляването е основно с широколистни плевели.

Приложението може да бъде както почвено, така и вегетационно. При вегетационно приложение е препоръчително третирането да се извършив по-ранни фази на развитие на плевелите.

При почвено приложение на ПЛЕДЖ 50 ВП в овощни градини и лозя с капково напояване, продуктът има 6 месеца последействие, тъй като действието на продукта се активизира от влагата в почвата.

При комбинирано заплевеляване в лозя и градини се препоръчва вегетационно приложение на комбинация от ПЛЕДЖ 50 ВП – 20 г/дка с ТАРГА СУПЕР 5 ЕК – 200 мл/дка или продукт на база глифозат – 300-400 мл/дка.

Pledge_orch_600

Чувствителни плевели:

Щир, Полски синап, Амброзия, Бяла лобода, Татул, Пипериче лападоволистно, Лубечник, Лайка, Черно куче грозде Абутилон (Просфорник), Пача трева, Тученица, Повитица, Паламида, Бутрак, Кощрява, Кръвно просо, Кокошо просо, Балур (от семе).

Действието на ПЛЕДЖ 50 ВП върху Паламида, Бутрак и Повитица се наблюдава при  листно приложение и ранни фази на развитие на плевелите.

Категория на употреба: IIIта – свободна – продукти, които могат да се прилагат от лица над 18 години.

Токсичност: ЛД50: > 5000 мг/кг т.м.

Карантинен срок: Не се изисква.

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Сходни продукти