Цитромацинк

Продукт 18 от 89

Коректор на дефицити на Zn и Mn

Подобряване на земеделските практики

ЕО тор

СЪСТАВ:

2,3% цинк (Zn), разтворим във вода

1,1% манган (Mn), разтворим във вода

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Цитромацинк е коректор на дефицита на манган и цинк, идеален за приложение при редица култури. Специалната формулация на продукта позволява по-равномерно разпределение на капките и по-добро прилепване на продуктите, с които се прилага – повишава ефикасността и действието на продуктите за растителна защита и торовете.
Манганът и цинкът са от съществено значение за образуването на хлорофил. Манганът действа и като катализатор в много ензимни процеси. Цинкът действа като активатор на някои важни функции и участва в образуването на ауксини и хормони на растежа.

ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Дозата на приложение е 150-300 мл на 100 л вода (0.15-0.3%). Използва се количество разтвор, което ще е достатъчно за да се осигури пълното покритие на листната маса при съответната култура: полски култури, овощни култури, ягодоплодни, лозя, зеленчуци

Карантинен срок: не се изисква

Продукт, сертифициран от SOHISCERT като „Продукт, приложим в биологичното земеделие“ съгласно Регламент (ЕО) 834/2007.

 свали лист за безопасност