ХЪРЛЪР

Продукт 38 от 117

Активно вещество: 200 г/л флуроксипир

Начин на действие:
Хърлър 200 е вегетационен системен хербицид, който се абсорбира най-вече от листата (и само частично от корените) и бързо се разнася чрез флоема и ксилема в цялото плевелно растение, включително меристема. Продуктът действа на процеса на делене на клетките и нарастването, нарушавайки нормалното развитие на плевелите. Първите симптоми се проявяват след няколко дни, а пълния ефект се наблюдава след няколко седмици.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
За контрол на широколистни плевели при пшеница (зимна и пролетна), ечемик (зимен и пролетен), овес (зимен и пролетен), ръж, тритикале, царевица (за зърно и фураж), тревни площи, маслини и цитрусови култури. 

ДОЗА И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 
Култура Доза Момент на приложение
Пшеница (зимна и пролетна)
Ечемик (зимен и пролетен)
75 – 100 мл/дка BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен; лигулата е едва видима).

Тритикале

Ръж

Овес (зимен и пролетен)

75 – 100 мл/дка BBCH 13-39 (3 листа разтворени – фаза на флагелния лист: флагелният лист е напълно разтворен; лигулата е едва видима).
Царевица (за зърно и фураж) 100 мл/дка BBCH 13-15 (разтваряне на трети лист – разтваряне на пети лист). След поникване на плевелите.
Тревни площи 150 – 200 мл/дка BBCH 12-31 (два листа разтворени – първият възел е поне на 1 см над възела на братене).
От март до септември. След поникване на плевелите.
Маслини 150 мл/дка След поникване на плевелите. BBCH 00-89
Цитрусови култури 150 мл/дка След поникване на плевелите.

 

Условия за употреба:

Да се прилага с конвенционална наземна техника – тракторна пръскачка и ръчно, с помоща на пръскачка с удължител/пистолет и гръбна пръскачка – за маслини, цитрусови култури и тревни площи.
Да се извършва едно приложение с продукта на година на култура.
Да не се извършва ротация на култури или обработване на почвата преди да са изминали 7 дни от третирането.
При тревни площи – хербицидът се препоръчва за употреба в площи заети предимно с житни видове, ако същите са с постоянен характер. 
Не се препоръчва за употреба в площи с житни видове, предназначени за производство на семена, детелина или други бобови растения.
Да не се прилага преди 1 март в годината на реколтиране.
Да не се извършва пръскане с продукта във ветровити дни и да се вземат предпазни мерки, за да се избегне увреждане на съседни култури, като се избягва засягането им при извършване на пръскането.
При маслини и цитрусови култури да се прилага при дървета над 4 години.

КАРАНТИНЕН СРОК:
14 дни за тревни площи (периодът на безопасност за влизане на добитък в третираните площи); 
15 дни за цитрусови култури;
не е приложим за останалите видове култури.

свали лист за безопасност

свали етикет