ФОСБЕЛ ПЛЮС

Продукт 17 от 101

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 350 г/л фозетил-алуминий + 350 г/кг манкоцеб

ФОРМУЛАЦИЯ: ВП – намокрим прах

УПОТРЕБА:

КУЛТУРА БОЛЕСТ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА РАЗБОТЕН РАЗТВОР
Лозя (винени сортове) Мана (Plasmopara viticola) Преди цъфтеж-след цъфтеж 90-350 г/дка 30-70 л/дка
Картофи Мана (Phytophtora infestans) От поява на първото основно странично разклонение до край на цъфтежа на първото съцветие 90-400 г/дка 30-80 л/дка

 

Начин на действие

ФОСБЕЛ ПЛЮС е ефикасен основно срещу гъбите от клас Oomycetes (Phytophthora, Peronospora, Plasmopara, Pseudoperonospora).

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

Третиранията трябва да започнат преди цъфтеж на културата, когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта. Минималната доза да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок и висок риск от зараза, се препоръчва максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена.

Карантинен срок: лозя – 28 дни, картофи – 405 дни.

Максимален брой приложения: Лозя – 3 третирания, картофи – 3 третирания.

 

свали лист за безопасност

свали етикет