Фоксил

Продукт 61 от 99
 • Нов сорт хлебна пшеница с висок добивен потенциал

 • С една от най-високите устойчивост на фузарийно гниене

Морфологични особености и стопански качества

 • Хлебна пшеница
 • Осилест клас
 • Алтернативен тип – зимен тип на развитие
 • Височина на стъблото – ниско:средно
 • Ранозрялост: Изкласяване – средно късна
 • Ранозрялост: Цъфтеж – средно късна
 • Ранозрялост: Наливане на зърното – средно бърз темп на наливане на зърното
 • Зимоустойчивост – висока
 • Устойчивост на полягане – много добра
 • Твърдозърност – средна
 • Съдържание на протеин – средна (12)
 • Седиментация – висока( 30-35)
 • Падащо число (Хагберг) – 350/450 (високо)
 • W алвеограф CHOPIN – 190
 • P/L алвеограф CHOPIN – ниско (7)
 • Хектолитрова маса – средна (79-80)
 • Маса на 1000 зърна – висока (44-48)

 

Устойчивост на болести (балова оценка)

 • Базично гниене – ниска (3)
 • Брашнеста мана – средна (6)
 • Жълта ръжда – висока (7)
 • Кафява ръжда – много висока (8)
 • Септория – средна (5)
 • Фузариум – средна (5)
 • Мозайка – чувствителен

 

Устойчивост на хербициди

 • Хлортолурон – чувствителен