Флуростар 200

Продукт 62 от 99

ХЕРБИЦИД ПОД ФОРМАТА НА ЕМУЛСИОНЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ В ОБИКНОВЕНА И ТВЪРДА ПШЕНИЦА, РЪЖ, ЕЧЕМИК, ОВЕС И ЦАРЕВИЦА

Активно вещество: 200 г/л флуроксипир

Начин на действие:

ФЛУРОСТАР 200 е вегетационен системен хербицид, който се абсорбира най-вече от листата (и само частично от корените) и бързо се разнася чрез флоема и ксилема в цялото плевелно растение, включително меристема. Продуктът действа на процеса на делене на клетките и нарастването, нарушавайки нормалното развитие на плевелите. Първите симптоми се проявяват след няколко дни, а пълния ефект се наблюдава след няколко седмици.

Разрешена употреба:

Култура Контролирани плевели Доза Момент на приложение Работен разтвор
Обикновена и твърда пшеница, ечемик, ръж и овес Широколистни плевели 90 мл/дка След поникване на плевелите и фаза от 2-ри лист до флагов лист на житните култури (BBCH 12-39) 30-40 л вода/дка
Царевица Широколистни плевели 50-70 м/дка След поникване на плевелите и фаза 2-6 лист на царевицата (BBCH 12-16) 30-40 л вода/дка

 

Указания за употреба:

Обикновена и твърда пшеница, ечемик, ръж и овес:

Флуростар 200 се прилага след поникване на певелите в доза 90 мл/дка с 30-40 л вода/дка. Когато се прилага в комбинация с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели) дозата трябва да се намали до 70 мл/дка. При посочените дози на Флуростар 200, подсяване с бобови култури може да се извърши 10 дни след третирането.

Царевица:

Флуростар 200 се прилага след поникване на певелите в доза 50-70 мл/дка с 30-40 л вода/дка. За контрол на многогодишни плевели дозата може да бъде завишена до 100 мл/дка и дори може дозата да се раздели и да се приложи двукратно. Флуростар 200 не може да се прилага след 6-ти лист на царевицата.

Смесимост:

Поради гплямото разнообразие от продукти на пазара е препоръчително да се направи тест за съвместимост преди приложение в резервоарната смес с други продукти.

Производител: Globachem NV, Белгия

свали лист за безопасност

свали етикет