ФЛУЕНТ 500 СК

Продукт 27 от 117

СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 
500 г/л флуфенацет

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 
СК – суспензионен концентрат

 

 

УПОТРЕБА

Култура Момент на приложение Доза
Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале

Зимни зърнено-житни култури  (пшеница (мека), ечемик, ръж и тритикале)

Срещу житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-3 листа разтворени)

Преди или след поникване на плевелите

Брой мин/макс приложения – 1

Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка

 48 мл/дка

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

УПОТРЕБА ПРЕДИ ПОНИКВАНЕ:
Чувствителни или силно чувствителни плевели: Италиански райграс (Lolium multiflorum), Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Едногодишна ливадина (Poa annua).

УПОТРЕБА СЛЕД ПОНИКВАНЕ:
Чувствителни или силно чувствителни плевели (>85%): Италиански райграс (Lolium multiflorum), Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Едногодишна ливадина (Poa annua).
Умерено чувствителни плевели (70-85%): Див овес (Avena Sterilis), Твърда глушица (Lolium rigidum).

За разширяване спектъра на действие (срещу широколистни и житни плевели) се препоръчва комбинацията: 
ДИФЛАНИЛ СД (24 мл/дка) + ФЛУЕНТ 500 СК (48 мл/дка)

 

свали лист за безопасност

свали етикет

 

Category: ,