ФИКСЕРТОП pH

Продукт 28 от 117

рН БУФЕР

СЪСТАВ:
Калиев буферен разтвор

Доза: 100-150 мл/100 л вода
pH=5

Активните вещества на голяма част от пестицидите (особено на инсектицидите) са чувствителни към рН на водата, в която се разтварят. Попаднали в неподходяща среда (рН), те търпят разпад, следствие на което губят ефективността си. Вкисляването на разтвора запазва стабилността на използваните активни вещества, по този начин се запазват инвестициите Ви.

ФИКСЕРТОП pH е иновативен pH буфер, чиято основна функция е
да регулира киселинността на работните смеси, с
цел значително подобряване на активността на продуктите
за растителна защита и торове. За разлика от стандартните рН регулатори, буферът осигурява рН 5 на разтвора при доза 1 литър Фиксертоп рН на 1 тон вода независимо от първоначалните й показатели.
Друго предимство на продукта е че действа,
като антиразпенител и омокрител.

1л/1 тон вода = рН 5 на разтвора

 

 

 

свали лист за безопасност

свали етикет