ФЕЗАН

Продукт 32 от 101

Системен фунгицид за борба с болести при житни култури

Активно вещество: 250 г/л тебуконазол

Вид на формулацията: ЕВ – емулсия, масло във вода

УПОТРЕБА:

Култура Болест Доза Момент на приложение
Пшеница фузариум (Fusarium sp.), брашнеста мана (Erysiphe graminis), ран листен пригор (Septoria tritici), кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis) 100 мл/дка ВВСН 31-70 – пъвия възел е поне 1 см над възела на братене – край на цъфтежа
Ечемик Хелминтоспориоза (Helminthosporium sativum), Рамулариоза (Ramularia collo-cygni), праховита главня (Ustilago nuda), черна праховита главня (Ustilago nuda), кафява (листна) ръжда (Puccinia hordei), жълта ръжда (Puccinia striiformis), брашнеста мана (Erysiphe graminis)

1 приложение в BBCH 31-70 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене – край на цъфтежа) или 2 приложения в BBCH 40-70 (флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима – край на цъфтежа)

 

Овес коронеста (листна ръжда (Puccinia coronifera)
Ръж Листен пригор (Rhynchosporium secalis), кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita)

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ФЕЗАН е широкоспектърен, системен триазолен фунгицид с предпазно и лечебно действие. Продукта се абсорбира от листата и стъблата и се транспортира акропетално (възходящо) в растенията.

Активното вещество тебуконазол е инхибитор на синтеза на ензима деметилаза, участващ в производството на егростерол, необходим за изграждането и функционирането на мембраната на клетките на гъбата. Това води и до нарушаване и спиране на процеса на нарастване на мицела и загиване на гъбата.

За постигане на оптимален ефект се препотъчва ФЕЗАН да се прилага предпазно или веднага след началото на гъбната инфекция.

Приложението на ФЕЗАН оказва и отличен зелен ефект върху листната маса на културата.

Обем работен разтвор: 15-100 л/дка

Максимален брой приложения: 2

Интервал между приложенията: 21 дни

Техника на приложение: конвенционална наземна техника

Карантинен срок:

35 дни

свали лист за безопасност

свали етикет