УНИКОРН ДФ

Продукт 30 от 101

КОМБИНИРАН ФУНГИЦИД С ЛЕЧЕБНО И ПРЕДПАЗНО ДЕЙСТВИЕ

Комбиниран фунгицид с лечебно и предпазно действие

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: сяра 700 г/кг + тебуконазол 45 г/кг

ФОРМУЛАЦИЯ: ДФ – вододиспергируеми гранули

Култура Болест Доза (г/дка) Момент на приложение Карантинен срок

Пшеница

 

листни петна / ран листен пригор (Septoria tritici), фузариоза (Fusarium spp.), брашнеста мана (Blumeria graminis), кафява ръжда (Puccinia reconditа),  жълта ръжда (Puccinia striiformis) 300-500 край на братене, видими максимален брой братя-край на цъфтежа 28 дни
Лозя брашнеста мана (Erysiphe necator) до 220 от развитие на листата до начало на узряване на зърната 14 дни

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

УНИКОРН ДФ е уникална комбинация на базата на триазол и сяра. Притежава тройно действие – контактно, системно и чрез газова фаза. Бързо прониква в растенията до 2 часа и повишава нивото на хлорофила в тях, подобрява фотосинтезата. Съдържанието на сяра в продукта спомага и за пълноценното усвояване на внесения азот в посевите. Уникорн ДФ е отличен продукт за контрол на резистентността при икономически важните болести по пшеница и лозя. Синергичният ефект между двете активни вещества осигурява по-добър контрол на болестите и създаването на резистентност.

свали лист за безопасност

свали етикет