ТРИМЕР СХ

Продукт 44 от 117

СИСТЕМЕН, ВЕГЕТАЦИОНЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
500 г/кг трибенурон-метил

ФОРМУЛАЦИЯ:
ВГ – вододиспергируеми гранули

КУЛТУРА МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
пшеница (твърда и
мека), ечемик,
тритикале, овес
BBCH 21-39 (през пролетта; начало на
братене: видим първи брат – фаза на
флаговия лист: флаговият лист е напълно
разтворен, лигулата е едва видима)
1.5 – 3.7
г/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
ТРИМЕР СХ е селективен вегетационен хербицид за контрол на едногодиши широколистни плевели при мека и твърда пшеница, ечемик, овес и тритикале.
ТРИМЕР СХ се абсорбира бързо от тъканите на плевелните растения. Растежът на чувствителните видове спира почти веднага след приложението на хербицида. Пълното загиване е в рамките на 7-21 дни, в зависимост от фазата на плевела и климатичните условия. Приложението на повърхностно активни вещества повишават ефикасността при някои плевелни видове.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
Активното вещество на ТРИМЕР СХ, трибенурон-метил, принадлежи към групата на сулфонилуреите. Проникнал в тъканите на плевелните растения, трибенутон-метил инхибира биосинтезата на етеричните аминокиселини валин и изолевцин. Спира клетъчното делене и растежа на плевелите, вследствие на което те загиват.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:
1. Борбата с лепка се извежда с прибавяне на прилепител СПУР. Този плевел е чувствителен в ранни фази на развитие (7-10 см). При прорастнала лепка дозата на продукта трябва да се завиши.
2. За борба с лепка и поветица се препоръчва комбинация с ФЛУРОСТАР 200 / ХЪРЛЪР (50 мл/дка).
3. За разширяване спектъра на действие и ефекта срещу напреднали в развитието си великденче и паламида се препоръчва комбинацията с ДИФЛАНИЛ (12 мл/дка).

Количество работен разтвор: 20-40 л вода/дка. Максимален брой приложения: 1

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Плевели Ниво на чувствителност
Къклица Agrostemma githago Чувствителен
Полско подрумче Anthemis arvensis Много чувствителен
Черен синап Brassica nigra Много чувствителен
Овчарска торбичка Capsella bursa-pastoris Много чувствителен
Паламида Cirsium arvense Чувствителен
Обикновена лепка Galium aparine Много чувствителен
Стъблообхващаща мъртва коприва Lamium amplexicaule Много чувствителен
Червена мъртва коприва Lamium purpureum Много чувствителен
Полско врабчово семе Lithospermum arvense Много чувствителен
Лайка същинска Matricaria chamomilla Чувствителен
Полски мак Papaver rhoeas Чувствителен
Поветицовидно пиперче Polygonum convolvulus Много чувствителен
Полски синап Sinapis arvensis Много чувствителен
Видове великденчета от род Veronica sp Чувствителни
Врабчови чревца Stellaria media Чувствителни
Видове теменуги от род Viola sp. Умерено чувствителни

 

свали етикет

свали лист за безопасност

Category: ,