ТОПКЮ

Продукт 40 от 102
ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ % тегло/тегло % тегло/обем
L-свободни аминокиселини1 6.0 6.5
Общ азот 1.1 1.2
Органичен азот 1.1 1.2
pH = 3.5

1Аминокиселини получени чрез ензимна хидролиза на растителни протеини.

Аминограма: Глицин 6%

Тор клас “A“Съдържанието на тежки метали е под разрешените прагови стойности за тази класификация”.

 

Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент № 834/2007.

КУЛТУРА ДОЗА мл/дка ПРЕПОРЪКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Овощни култури

Зеленчуци

Лозя

Ягодоплодни

Ориз

Картофи

Декоративни растения

Етерично-маслени и лекарствени култури (лавандула, роза, мента, маточина и др.)

75-250 мл/дка

75-250 сс/100 л

На 7-10 дни дни

 

свали лист за безопасност

свали етикет