ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

Продукт 95 от 101

СИСТЕМЕН СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ

Имате проблем с житните плевели в широколистни култури? Ние имаме решение!

Заложете на японското качество! Не правете компромис!

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л квизалофоп-п-етил

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Тарга Супер е селективен листен хербицид със системно действие, приложим след поникване на плевелите. Абсорбира се бързо от листата и се придвижва по флоема и ксилема, като се натрупва в меристема (точките на нарастване) и осигурява пълно унищожаване на плевелите. Първите симптоми, изразяващи се в пожълтяване на младите листа, се появяват 3 дни след третирането, а след 7-10 дни настъпва некроза и загиване на плевелите. Валежи паднали 1 час след третирането, не намаляват хербицидния ефект на продукта.

 
 третирано с Тарга супер 5 ЕК                                                        контрола 
Deistvie_na_Targa1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

Чувствителни плевели:
Лисича опашка, Ветрушка, Див овес, Овсига, Ежова главица, Кокоше и кръвно просо, Райграс, Зелена и сива кощрява, Самосевки от пшеница и ечемик, Метлица, Пирей, Троскот, Балур.

ТОКСИЧНОСТ:
ЛД50 –
2 550 мг/кг телесна маса орална за плъх. Дразни очите и кожата. Може да предизвика алергии при контакт с кожата. 

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
Непрофесионална, употреба от лица над 18 години.

КАРАНТИНЕН СРОК:
60 дни, за рапица – 90 дни.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: NISSAN CHEMICAL, JAPAN 

 
 
свали лист за безопасност
 
свали етикет

Сходни продукти