ТАРГА СУПЕР 5 ЕК

Продукт 88 от 95

СИСТЕМЕН СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ ЕДНОГОДИШНИ И МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ

Имате проблем с житните плевели в широколистните култури. Ние имаме решение!

Заложете на японското качество! Не правете компромис!

Попитайте Вашия дистрибутор за най-добрата цена!

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л квизалофоп-п-етил

 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
ТАРГА СУПЕР е селективен листен хербицид със системно действие, приложим след поникване на плевелите. Абсорбира се бързо от листата и се придвижва по флоема и ксилема, като се натрупва в меристема (точките на нарастване) и осигурява пълно унищожаване на плевелите. Първите симптоми, изразяващи се в пожълтяване на младите листа, се появяват 3 дни след третирането, а след 7-10 дни настъпва некроза и загиване на плевелите. Валежи паднали 1 час след третирането, не намаляват хербицидния ефект на продукта.
 
 
 
третирано с Тарга супер 5 ЕК                               контрола 
  
 
Deistvie_na_Targa1
 
 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
 
 
 
Чувствителни плевели
Лисича опашка, Ветрушка, Див овес, Овсига, Ежова главица, Кокоше и кръвно просо, Райграс, Зелена и сива кощрява, Самосевки от пшеница и ечемик, Метлица, Пирей, Троскот, Балур
 
 
ТОКСИЧНОСТ: ЛД50- 2 550 мг/кг телесна маса орална за плъх. Дразни очите и кожата. Може да предизвика алергии при контакт с кожата.Лисича опашка, Ветрушка, Див овес
 
 
 
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Непрофесионална, употреба от лица над 18 години.
 
 
 
 
 
 
КАРАНТИНЕН СРОК: 60 дни, за рапица – 90 дни
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Nissan Chemical, Japan
 
свали лист за безопасност
свали етикет

Сходни продукти