ТАРГА МАКС

Продукт 39 от 117

ВИСОКОКОНЦЕНТРИРАН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ШИРОКОЛИСТНИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
100 г/л хизалофоп-Р-етил

ФОРМУЛАЦИЯ:
ЕК – емулсионен концентрат

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
ТАРГА МАКС е селективен листен хербицид със системно действие, приложим след поникване на плевелите. Абсорбира се бързо от листата и се придвижва по флоема и ксилема, като се натрупва в меристема (точките на нарастване) и осигурява пълно унищожаване на плевелите. Първите симптоми, изразяващи се в пожълтяване на младите листа, се появяват 3 дни след третирането, а след 7-10 дни настъпва некроза и загиване на плевелите. Валежи, паднали 1 час след третирането, не намаляват хербицидния ефект на продукта.

КУЛТУРА КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ ДОЗА
слънчоглед, зелен фасул, фасул за семе, картофи, домати житни плевели 50 – 75 мл/дка
рапица, люцерна, нахут, грах за семе, бакла, леща, соя едногодишни житни плевели 50 – 75 мл/дка
многогодишни житни плевели 100 – 150 мл/дка
моркови житни плевели 60 мл/дка
                                                                                   Минимални употреби
сусам за семе, шафран, пореч житни плевели 40 – 150 мл/дка

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
● Ветрушка (Apera spica-venti)
● Див овес (Avena fatua)
● Овсига (Bromus arvensis)
● Ежова главица (Dactylis glomerata)
● Кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
● Кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
● Райграс (Lollium sp.)
● Зелена кощрява (Setaria viridis)
● Сива кощрява (Setaria glauca)
● Метлица (Poa annua)
● Пирей (Agropyron repens)
● Троскот (Cynodon dactylon)
● Балур (Sorghum halepense)
● Самосевки ечемик (Hordeum vulgare)
●  Самосевки пшеница (Triticum aestivum)

свали eтикет

свали лист за безопасност