СУЛГРАН

Продукт 34 от 101

ФОРМУЛАЦИЯ: ВГ – вододиспергируеми гранули

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: сяра 800 г/кг (80 %)

 

Култура Патоген

Максимална доза

(г/дка)

 

Макс. брой

приложения на година

Лозя

 

Брашнеста мана

(Oidium tuckeri)

1250 8

Пшеница, овес,

ечемик, ръж

Брашнеста мана

(Erysiphe graminis)

800 2

Праскови,

нектарини

Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa) 500 3
Ябълки Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha) 750

2 до фаза „розов бутон“

3 след цъфтеж

Краставици,

пъпеши, дини,

тикви

Брашнеста мана

(Erysiphe cichoracearum, Podosphaera xanthii)

500 4
Ягоди Брашнеста мана (Podosphaera aphanis) 500 2
Грах

Брашнеста мана

(Erysiphe pisi)

500 2
Пипер и домати

Брашнеста мана

(Leveillula taurica)

500 4
Захарно цвекло

Брашнеста мана

(Erysiphe betae)

750 2

Хмел

 

Брашнеста мана (Sphaerotheca humuli) 500 15

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

СУЛГРАН® е фунгицид, съдържащ 80 % сяра под формата на вододиспергируеми гранули (ВГ) за
контрол на брашнеста мана при широк кръг от култури. Действа при контакт и чрез парите си върху
дихателната система на патогена. Оптимизираната му формулация осигурява оптимална
ефикасност, като същевременно намалява образуването на прах, за по-голям комфорт при употреба.
Поради контактното действие на СУЛГРАН®, е необходимо добро покритие на всички част от растението
подлежащи на защита от патогените.

МОМЕНТ НА ПРИЛАГАН Е И ИНТЕРВАЛИ МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯТА

Прилага се превантивно и лечебно през периодите със съществуващ риск от брашнеста мана. Първототретиране срещу брашнестата мана трябва да бъде направено, когато системите за известяване в земеделието дадат прогноза за повишен риск от поява на болестта. При необходимост третиранията се повтарят, в зависимост от епидемиологията на болестта.
ЛОЗЯ: при първи симптоми до фенофаза „зърната се събират, грозда се затваря“ (ВВСН 79), през минимален интервал от 7 дни.
ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ОВЕС И РЪЖ: от фенофаза „забележими 5 братя“ до „късна млечна зрялост“, през минимален интервал от 14 дни.

КРАСТАВИЦИ, ПЪПЕШИ, ДИНИ, ТИКВИ, ПИПЕР И ДОМАТИ: от поява на първи симптоми, през минимален интервал от 10 дни.
ЯГОДИ: преди фенофаза „масова бутонизация“ (ВВСН 59), през интервал не повече от 7 дни 7-14 дни.
ГРАХ: от поява на първи симптоми, през интервал от 7-14 дни.
ПРАСКОВИ И НЕКТАРИНИ: след фенофаза „край на цъфтеж (паднали са всички венчелистчета)“ (ВВСН 69), през минимален интервал от 7дни.

ЯБЪЛКИ:
– от началото на вегетацията до фенофаза „Розов бутон“; удължаване на венчелистчетата; чашелистчетата са леко отворени: поява на венчелистчета“(ВВСН 57), през минимален интервал от 7 дни.
– след фенофаза „край на цъфтеж (всички венчелистчета са паднали)“ (ВВСН 69), през минимален
интервал от 7 дни.
ХМЕЛ: при първи симптоми до фенофаза „край на цъфтеж“ (ВВСН 69), през интервал от 7-14 дни.

КАРАНТИНЕН СРОК: Лозя и хмел – 28 дни, Пшеница, овес, ечемик,
ръж – 35 дни, за останалите култури не се изисква
КОЛИЧЕСТВО РАБОТЕН РАЗТВОР (ЛИТРА ВОДА НА ДЕКАР):
лозя, хмел, праскови, нектарини, ябълки, краставици, пъпеши,
дини, тикви, грах, пипер, домати: 100 л/дка; овес, пшеница, ечемик,
ръж: 20-40 л/дка; захарно цвекло, ягоди: 20-60 л/дка.
ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: конвенционална наземна техника.
ВРЕМЕ НА ИЗЧАКВАНЕ ПРЕДИ ПОВТОРНО ВЛИЗАНЕ В ТРЕТИРАНИТЕ
ПЛОЩИ: 6 часа.

 

свали лист за безопасност

свали етикет

 

Category: ,