СОЛУСТАР®

Продукт 57 от 101

ПРЕЦИЗНОСТ В ХРАНЕНЕТО НА КОРЕНИТЕ

ТЕЧНИ, ФОСФОРНИ ТОРОВЕ ЗА ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАЕДНО СЪС СЕИТБАТА/ЗАСАЖДАНЕТО

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

 • Локализирано приложение в реда на сеитба
 • Силно развитие на кореновата система
 • Оптимизиране генетичния потенциал на културата
 • По-добро презимуване на есенниците
 • Бърз старт и изпреварващо развитие на пролетниците
 • Технология, позволяваща хранене на семето още преди вкореняването.
 • Изключително подходящ при засушаване.
 • Без риск от фитотоксичност по семената
 • 100% усвояване на хранителните елементи при всички типове почва

 

Продукт

 

N

(г/л)

P2O5

(г/л)

K2O

(г/л)

MgO

(г/л)

Zn

(г/л)

СОЛУСТАР® Mg   440 76 100  
СОЛУСТАР® N 140 290     60
СОЛУСТАР® PZ   440 75 67 46
СОЛУСТАР® Zn 82 200     30

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

                              ПОЧВЕНО, ПО ВРЕМЕ НА СЕИТБА/РАЗСАЖДАНЕ
Култура Доза л/дка Ползи
житни 1.5-2.0

Подобрява вкореняването.

Стимулира братенето.

царевица, слънчоглед 1.5-2.0

Бърз старт.

Подобрява развитието и жизнеността на културата.

Увеличава студоустойчивостта на културата.

По-добра хомогенност на посева.

картофи 2.5-3.0 Стимулира вкореняването и залагането на клубени

 

 

СОЛУСТАР®

 • Осигурява биодостъпен фосфор в почвения разтвор, които директно се усвоява от корените.
 • Хранителните елементи залепват за семето и го хранят преди образуването на коренова система
 • Осигурява по-ранно хранене на растенията в сравниние с гранулираните торове
 • Локализираното приложение в реда гарантира напълно и бързо развитие на кореновата система.
 • Доставка на минерални елементи, когато културата най-много се нуждае от тях.
 • Избягване на стреса при неблагоприятни почвени и климатични условия.

 

свали лист за безопасност