СИНДОКСА

Продукт 22 от 99

Активно вещество: индоксакарб 300 г/кг

Формулацията: ВГ – вододиспергируеми гранули

 

КУЛТУРА НЕПРИЯТЕЛ

ДОЗА

 

Макс. брой приложения Карантинен срок  (дни)
л вода/дка г продукт/дка
маслодайна рапица рапичен цветояд (Meligethes aeneus) 40-60 8.5 1 56
лозя шарен гроздов молец (Lobesia botrana) 40-80 12.5 3 10 – винени сортове, 3 дни – десертни сортове

 

СИНДОКСА е инсектицид, действащ контактно и чрез поглъщане, за употреба при маслодайна рапица и лози. Съдържа индоксакарб – инсектицид, принадлежащ към оксадиазиновата група, която действа върху нервната система на насекомите главно по каналите на натриевия йон до аксоните, причинявайки парализа – в срок от 24 до 60 часа. Индоксакарбът показва силен нокдаун ефект, както и репелентни свойства. Спира или потиска храненето на насекомите, което помага да се защитят третираните растения или части от тях.

Биохимичен механизъм на действие – индоксакарб блокира зависимите от напрежението натриеви каналчета в нервната систма на насекомите, като се свързва директно с тях и потиска потока на натриевите йони.

Физиологичен механизъм на действие – насекомите, изложени на действието на индоксакарб, спират да се хранят след 1 – 2 часа, стават дезориентирани, с некоординирани движения, парализират се и загиват за 24 – 60 часа след третирането.

 

За подобряване прилепването и увеличаване задържането на работния разтвор към третираната листна повърхност и за засилване на трансламинарното движение на СИНДОКСА се препоръчва продукта да се употребява заедно с прилепител СПУР,  в доза 0.1%.

 

свали лист за безопасност

свали етикет