САФРАН

Продукт 24 от 117

ИНСЕКТО – АКАРИЦИД ПРИ РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 
18 г/л абамектин

 

ФОРМУЛАЦИЯ: 
ЕК – Емулсионен концентрат

 

УПОТРЕБА

Култура Неприятел Момент на приложение Доза
Патладжан Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.)  Само в оранжерии
приложение от март до октомври (при
нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50- 100 мл/дка
Тиквички Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.)

Само в оранжерии
приложение от март до октомври (при
нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни

50-100 мл/дка
Пипер Срещу Акари, Листоминиращи мухи
(Liriomyza sp.)
Само в оранжерии
приложение от март до октомври (при
нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Домати Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.) Само в оранжерии
приложение от март до октомври (при
нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Краставици Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.) Само в оранжерии
приложение от март до октомври (при
нападение)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 20 дни
50 – 100 мл/дка
Ягоди Акари Само в оранжерии
приложение от март до октомври (при
нападение)
Брой мин/макс приложения –3
Интервал между приложенията – 14 дни
50 – 100 мл/дка
Декоративни видове Срещу Акари, Листоминиращи мухи (Liriomyza sp.) Само в оранжерии
приложение от март до октомври (при
нападение)
Брой мин/макс приложения –3
 50 – 100 мл/дка

**Да не се използва през месеците ноември-февруари

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Локално – системен инсектицид / акарицид, който действа чрез контакт и поглъщане. За постигане на пълния ефект на продукта, третирането трябва да се извърши съобразно климатичните условия и стадиите от развитието на неприятелите.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Механизмът на действие се различава от този на общите инсектициди, тъй като пречи на неврофизиологичните дейности и  стимулира отделянето на гама – аминомаслени киселини, която потиска нервната проводимост на членестоногите. Когато акари, нимфи и ларви на насекоми влязат в контакт с абамектин, се появяват симптоми на парализа, бездействие, липса на хранене и смърт след 2 до 4 дни. Смъртоностният ефект на абамектин е по-бавен, защото не причинява бързо дехидратация на насекомите. Продуктът има много ниски нива на остатъчни количества. Може да се прилага в резервоарна смес с други инсектициди и фунгициди, при предварително направен тест за смесимост.

 

КАРАНТИНЕН СРОК

Царевица , Лозя – 28 дни
Патладжан, Тиквички, Пипер, Домати, Краставици, Ягоди – 3 дни
Декоративни видове – карантинен срок не се налага.

 

 

свали лист за безопасност

свали етикет

 

 

 

Category: ,