Санторин

Продукт 7 от 99
 • Хлебна пшеница с осилест клас

 • Средно ран сорт

Морфологични особености и стопански качества

 • Много висока устойчивост на кафява и жълта ръжда
 • Високо ниво на зимоустойчивост – тестван в лабораторни условия
 • Височина на стъблото – ниско до средно – 83-85 см – с много висока устойчивост на полягане
 • Характерно за сорта е ранното изкласяване – продължителен период на наливане на зърното
 • Протеин – средно 13,2%. Сезон 2017/2018 – най-високи стойности – 14,8% – Разград.
 • Препоръки за сеитбена норма – 440-500 кълняеми семена/кв.м.
 • При семепроизводство – 400-450 кълн. семена/кв.м.

 

Устойчивост на болести (балова оценка)

 • Кафява ръжда – висока (7)
 • Жълта ръжда – висока (7)
 • Брашнеста мана – средна (5)
 • Септория – средно висока (6)
 • Фузариум – средно висока (6)