Сазолен Магнезий

Продукт 45 от 117

Течен тор – N 25% азот с бавно освобождаване със сяра 5% SO3 и магнезий 2% Mg
ЕО ТОР

СЪСТАВ г/л %
Азот (N) 312,5 25
Съотношение, % УРЕЯ:МЕТИЛЕН УРЕЯ 41%:59%
Сяра 62,5 5
Магнезий разтворим във вода 25 2

ПЛЪТНОСТ: 1л=1.25кг

УПОТРЕБА:

Култура Доза л/дка Момент на приложение
слънчоглед 1-1.5 във фаза 4-6 двойка листа на културата и след 10-14 дни, ако е необходимо
царевица 1.1-2.2 във фаза 3-8 лист на културата и повторно след 10-14 дни
рапица 1.5 в начало на удължаване на стъблото
овощни 1-1.5 преди цъфтеж
лозя 1-1.5 при залагане на зърната и при прошарване на зърната
житни култури 1.1-2.2 от фаза братене до фаза 1-2 коляно
домати 1-1.5 при залагане на плодовете и повторно след 10-14 дни
пипер 1-1.5 в началото на образуване на плода и повторно след 10-14 дни
краставици, пъпеши, тикви 1-1.5 преди цъфтеж и повторно след 10-14 дни
зеле, брюкселско зеле, броколи 1-1.5 преди образуване на главата и повторно след 10-14 дни
моркови 1-1.5 при височина на растението 7-15 см и при необходимост след 3 седмици
боб, леща, грах 1-1.5 преди цъфтеж и повторно след 7-14 дни
марули 1-1.5 в началото на образуване на главата и повторно след 10-14 дни
спанак 1-1.5 при наличие на достатъчно листна маса и повторно след 14-21 дни

Сазолен Магнезий е течен листен тор съдържащ 312,5 г/литър азот, като около 60% от азота е под формата на метилен урея.

Сазолен Магнезий подобрява растежа и равномерното развитие на растенията, повишава качеството на произведената продукция и коригира недостига на азот.

Балансираното съотношение на УРЕЯ/МЕТИЛЕН УРЕЯ ни дава основание да използваме този продукт като универсален – както за стимулиране увеличаването на листната маса, така и за подобряване на качествените показатели при различните култури.

 1. Какво представлява метилен уреята
 • смесване на урея (карбамид – CO(NH2)2) и формалдехидна смола. Съотношението на смесване е различно, според нуждите, за които ще се използва, а готовият продукт се нарича формалдехид-урея или метилен урея;
 • pH = 8.5 – 10.5
 1. Основни предимства пред обикновените азотни торове
 • Форма на Азота с най-висок коефициент на усвояване
 • Контролирано освобожданаве на Азота според нуждите на растението
 • Сведени до минимум загуби от измиване или изпарение
 • Нисък солен индекс (под 1.5) – гаранция за избягване на риска от пригори.
 • Метилен уреята не се изпарява, не се измива, а залепва върху листата, дори при наличието на восъчен налеп и остава на разположение на растението в продължение на 5 седмици.
 • Метилен уреята не съдържа нитрати – това дава възможност за приложение при плодове и зеленчуци, без риск от наличие на остатъчни количества нитрати.

Две форми на aзота с най-високия коефициент на усвояване

 • двете форми на aзота позволяват да се оптимизира азотното хранене и да се увеличи съдържанието на усвоим азот в растението;

Комбинация от бързо освобождаващ се азот (урея) и бавно освобождаващ се азот (метилен урея )

 • растението използва първо урейната форма на азота – бързо хранене (от 24 до 48 часа след приложението);
 • азотът под формата на метилен урея се освобождава и използва от растението постепенно, според неговите нужди.

Храненето е трайно и продължително.

Продукт с висока омокряща способност

 • Метилен уреята намалява повърхностното напрежение в клетката на листата. По този начин се увеличава ефикасността на използваните в комбинация пестициди.

Да се избягва приложение при температура над 30о С и влажност под 30%.

Сазолен Магнезий може да се смесва с повечето препарати за растителна защита, като фирмата производител препоръчва да се направи предварителен тест за смесимост.