ПЕНТЕР

Продукт 26 от 117

СЕЛЕКТИВЕН ПОЧВЕН ХЕРБЦИД СЪС СИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЦАРЕВИЦА

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
125 г/л тербутилазин + 250 г/л пендиметалин

 

ФОРМУЛАЦИЯ:
Смесена формулация (ЗК) от суспензионен концентрат (СК) и суспензия капсули (КС)

 

УПОТРЕБА

Култура Контролирани плевели Момент на приложение Доза
Царевица едногодишни и многогодишни житни плевели и едногодишни широколистни плевели внася се във фенофаза ВВСН 00-07 (сухо семе – поява на колеоптила) и фенофаза на плевели преди поникване и не по-късно от ВВСН 14 (4 истински листа, двойки листа или розетка)  300-400  мл/дка

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:
Чувствителни житни плевели: 
кокоше просо (Echinochloa crus-galli), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), видове кощрява (Setaria spp.)

Чувствителни широколистни плевели:
видове щир (Amaranthus spp.), бяла лобода (Chenopodium album), черно куче грозде (Solanum
nigrum), просфорник (Abutilon theophrasti), татул (Datura stramonium), тученица (Portulaca oleracea), обикновено пипериче (Persicaria maculosa), поветицовидно пипериче (Fallopia convolvulus), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), врабчови чревца (Stellaria media), бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), персийско великденче (Veronica persica); eдногодишна живолина (Mercurialis annua), паламида (Cirsium arvense), полска теменуга (Viola arvensis), полска попова лъжичка (Thlaspi arvense), скърбица (Myagrum perfoliatum), полски мак (Papaver rhoeas), лападоволистно пипериче (Persicaria lapathifolia).

Средно чувствителни плевели:
просо (Panicum miliaceum), лечебен росопас (Fumaria officinalis), дива ряпа (Raphanus raphanistrum) и полски синап (Sinapis arvense).

 

свали лист за безопасност

 

 

Category: