ПЕНДИНОВА

Продукт 35 от 117

ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ШИРОК СПЕКТЪР ОТ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 330 г/л Пендиметалин
ФОРМУЛАЦИЯ: СК – суспензионен концентрат

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА :

Култура

Доза

мл/дка

Момент на приложение
Пшеница, ечемик, ръж, ориз (сеитба на сухо) 400-600

Преди поникване или веднага след поникване на културата

 

Слънчоглед, царевица

Фасул, грах (за консерви), нахут, картофи

400-600

След сеитба преди поникване

 

Соя, моркови, ряпа 300-500 След сеитба преди поникване
Артишок 300-500 Преди засаждане/разсаждане
Лук, чесън 300-500 Преди или веднага след поникване на културата
Тютюн 400-600 Преди разсаждане
Пипер 300-600 След сеитба преди поникване или преди разсаждане
Домати, патладжан 300-600 Преди поникване или преди разсаждане на културата
Марули, ендивия 300-500 След сеитба преди поникване или преди разсаждане
Цикория 300-500 Преди разсаждане
Зеле, карфиол, броколи 300-600 Преди разсаждане на културата
Лозя 400-600 В периода на зимен покой – приложение между редовете
Ябълки, круши, дюли, кайсии, праскови, нектарини 400-600 Приложение между редовете след прибиране на реколтата и на пролет до оформяне на завръза.
Овощни разсадници 300-400 Преди разсаждане – пръскане или след разсаждане – насочено пръскане
Фъстъци 400-600 След сеитба преди поникване
Декоративни растения и разсадници 300-400 Преди разсаждане – пръскане или след разсаждане – с насочено пръскане

Треви за семена

 

300 След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение). Да не се прилага при треви за фураж.

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ :

Пендинова е селективен хербицид с почвено и листно действие. Активното вещество пендиметалин влияе на деленето на клетките в плевелните растения, чрез нарушаване на етапи от процесите на разделяне на хромозомите и формиране на клетъчната стена. При почвено приложение, новопоникващите плевели поемат продукта при преминаването през хербицидния слой върху почвената повърхност, в следствие на което загиват. При вегетационно приложение, продуктът се адсорбира от чувствителните плевели и оптимален ефект се постига, ако се прилага върху млади и активно растящи плевели.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ :

Житни плевели: Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), видове кощрява (Setaria spp.), диво просо (Panicum dichotomiflorum).
Широколистни плевели: видове щир (Amaranthus spp.), видове лобода (Atriplex spp.), обикновена знойка (Heliotropium europaeum), овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), бяла куча лобода (Chenopodium album), видове млечка (Euphorbia spp.), лечебен росопас (Fumaria spp.), полска незабравка (Myosotis arvensis), полски пролез (Mercurialis annua), див мак (Papaver rhoeas), обикновена тученица (Portulaca oleracea), видове пипериче (Polygonum spp.), черно куче грозде (Solanum nigrum), попова лъжичка (Thlaspi arvenses), гръцка коприва (Urtica urens), видове великденче (Veronica spp.)

свали лист за безопасност