ПАТЕЛ 300 ЕК

Продукт 29 от 117

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПО ЖИТНИ И РАПИЦА
ЕТАЛОН ЗА БОРБА С ФУЗАРИУМ!

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 300 г/л протиоконазол
ФОРМУЛАЦИЯ: ЕК – емулсионен концентрат

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

 

Култура Патоген

Доза

мл/дка

Момент на приложение
Пшеница Кафява ръжда (Puccinia triticina), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Ран листен пригор (Septoria tritici), Жълто-кафяви петна (Pyrenophora tritici-repentis), Фузариози (Fusarium sp.) 33-65 мл/дка Внася се във фаза ВВСН 25-69 (забележими 5 братя – край на цъфтежа)
Ечемик Листна ръжда (Puccinia hordei), Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis) 33-65 мл/дка Внася се във фаза ВВСН 25-61 (забележими 5 братя – начало на цъфтеж: видими първи прашници) 
Ръж  Кафява ръжда (Puccinia triticina), 
Листен пригор (Rhynchosporium secalis) 
33-65 мл/дка Внася се във фаза ВВСН 25-61 (забележими 5 братя – начало на цъфтеж: видими първи прашници) 
Тритикале Ран листен пригор (Septoria tritici), 
Листен пригор (Rhynchosporium secalis)
33-65 мл/дка Внася се във фаза ВВСН 25-61 (забележими 5 братя – начало на цъфтеж: видими първи прашници) 
Рапица Сухо стъблено гниене (Phoma lingam),
Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)
30-60 мл/дка

Срещу Сухо стъблено гниене (Phoma lingam) – внася се През есента, ВВСН 16-19 (разтворен шести лист – 9 или повече листа оформени).

През пролетта, ВВСН 20-59 (няма странични разклонения – видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени (“жълт бутон”

ВВСН 20-69 (няма странични разклонения -край на цъфтежа) срещу Сухо стъблено гниене (Phoma lingam), Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)

 

Фунгицид със системно действие, съдържащ активното вещество протиоконазол – триазол от 3-то най-ново поколение. Продуктът оказва изключителен лечебен, предпазен и изкореняващ ефект срещу редица основно икономически важни болести по житни и рапица. 

С цел разширяване спектъра на действие, ПАТЕЛ може да бъде комбиниран с:
ПАТЕЛ (30-42 мл/дка) + БАУНТИ (30 мл/дка) или ТЕСОРО (50 мл/дка), или УАСАН (60 мл/дка), или КОНКЛУД АЗТ (50 мл/дка)

 

КАРАНТИНЕН СРОК:

житни култури – 35 дни
рапица – 56 дни

 

свали лист за безопасност

свали етикет