ОСОРНО СК

Продукт 76 от 117

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л мезотрион

ФОРМУЛАЦИЯ: СК суспензионен концентрат

 

УПОТРЕБА

Култури Контролирани плевели Момент на приложение ДОЗА
Царевица за зърно и фураж едногодишни житни и широколистни плевели BBCH 12-19 (от разтваряне на втори лист до разтваряне на девети лист) 75-150 мл/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

 

ОСОРНО СК съдържа активното вещество мезотрион. Той е мощен хербицид от групата на трикетоните, с избелващ ефект. Има уникален начин на действие и е отличен инструмент за борба с плевели, устойчиви на сулфонилурейни и триазинови хербициди. Този продукт е специално разработен за справяне с най-упоритите широколистни плевели при царевица. Мезотрион потиска

ензимът хидроксифенилпируват диоксигеназа (HPPD), който играе основна роля в биосинтеза на каротеноиди. Те предпазват хлорофила от излишната

светлинна енергия. В резултат на това, под влияние на ултравиолетовите лъчи, хлорофилът се разгражда и предизвиква бързо избеляване и некротизиране на плевелните тъкани.

ОСОРНО СК има както листно, така и остатъчното действие в почвата. Листното приложение контролира наличните плевели по време на третирането, докато остатъчното действие осигурява продължителния ефект от продукта и запазване на полето чисто от плевели за по-дълго време.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСОРНО СК е селективен за царевица за зърно и фураж.

Дозата трябва да се редуцира при приложение на продукта в царевица, отглеждана за семепроизводство – да не се превишава над 100 мл/дка.

Най-добра ефикасност се постига при ранно третиране – до 4 лист на плевелите.

За разширяване спектъра на действие се препоръчва смесването с НИШИН 4 ОД (40 г/л никосулфурон) или ДИМБО 480 СЛ (480 г/л дикамба). Комбинацията може да се внесе еднократно или двукратно с редуциране на дозата на ОСОРНО СК от 40 до 100 мл/дка.

ОСОРНО СК е устойчив на отмиване от дъжд паднал  1 час след третирането.

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: