НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД

Продукт 85 от 97

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 40 г/л никосулфурон

ФОРМУЛАЦИЯ: ОД-маслена дисперсия

УПОТРЕБА:

Култура Контролирани плевели Доза Момент на приложение
царевица едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели 100-150 мл/дка Фаза 2-8 лист на царевицата и 2-4 лист на плевелите

 

 

100 мл/дка

50 мл/дка

Двукратно прилагане срещу балур:

 

– Прърво третиране

– Второ третиране 7-10 дни по-късно

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

Видове кощрява (Setaria spp.)

Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)

Видове просо (Panicum spp.)

Див овес (Avena fatua)

Видове райграс (Lolium sрр.)

Едногодишна метлица (Poa annua)

Кръвно просо (Digitaria spp.)

Балур от семе и ризоми/коренища (Sorghum halepense)

Пирей (Agropyron repens)

Полевичка (Agrostis stolonifera)

Кокоше просо (Echinochloa crus-gali)

Кисели треви (Cyperus sp.)

 

 

ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ

Щир (Amaranthus retroflexus)

Амброзия (Ambrosia artemisiifolia)

Бутрак (Bidens tripartita)

Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)

Двуредка (Diplotaxis erucoides)

Лечебен росопас (Fumaria offcinalis)

Галинзога (Galinsoga parviflora)

Лайкучка (Matricaria chamomilla)

Живолина едногодишна (Mercurialis annua)

Горчивче (Picris echioides)

Пипериче лападоволистно (Polygonum lapathifolium)

Пипериче прасковолистно (Polygonum pesicaria)

Тлъстига/Тученица (Portulaca oleracea)

Дива ряпа (Raphanus spp.)

Полски синап (Sinapis arvensis)

Кострец (Sonchus oleraceus)

Звездица (Stellaria media)

Абутилон (Abutilon teophrasti)

Спореж (Senecio vulgaris)

Видове лютичета (Ranunculus sp.)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД се внася след поникването на плевелите, когато царевицата е във фаза 2-ри до 8-ми лист (ВВСН 12-18), а балурът от семе или коренища е с височина 15-25 см (2-4 лист).

Продукта може да се приложи и двукратно. Първото третиране е с доза 100 мл/дка, а второто (7-10 дни по-късно) с доза 50 мл/дка.

Едногодишните житни и широколистни плевели трябва да се третират колкото е възможно по-рано, за предпочитане когато са във фаза от 2-ри до 4-ти лист.

 

СМЕСИМОСТ:

За да се разшири спектъра на действие, НИШИН 4 ОД / ДАИЧИ 4 ОД може да се комбинира с продукти контролиращи широколистни плевели (ФЛУРОСТАР 200). Но поради голямото разнообразие от продукти на пазара, е препоръчително да се направи тест за съвместимост преди приложение в резервоарна смес с други продукти. 

 

 

 

 

свали лист за безопасност на НИШИН 4 ОД

свали етикет на НИШИН 4 ОД

свали лист на безопасност на ДАИЧИ 4 ОД

свали етикет на ДАИЧИ 4 ОД

Сходни продукти