НЕМАСОЛ 510

Продукт 37 от 117

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
510 г/л метам содиум

ФОРМУЛАЦИЯ:
СЛ – разтворим концентрат

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Немасол 510 е частичен почвен стерилизатор, който е ефикасен срещу:

● нематоди – картофена цистообразуваща нематода (Heterodera rostochiensis), галови нематоди (род Meloidogynae);
● болести пренасяни чрез почвата – Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Pyrenochaeta lycopersici;
● семена и поници на плевели;
● почвени инсекти – телени червеи (Agriotes), дългоножки (Tipulidae), нощенки (Agrotis);

Доза на приложение: 80-100 л/дка.
*Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.

Карантинен срок (дни):не се изисква

На места с интензивно отглеждане на култури, НЕМАСОЛ 510 може да помогне за избягване “изтощаването” на почвата причинено от намножаването на патогени, които водят до намаляване жизнеността на растенията и добива. НЕМАСОЛ 510 се прилага, когато почвата е свободна от култури
– в периода след прибиране на реколтата до следващото засяване/засаждане и е важно за това третиране да се осигури колкото е възможно по-дълго време, за да се постигне оптимален резултат.

Подготовка за третирането:

1.Състояние на почвата
Подготовката на почвата преди третирането е особено важна предпоставка за постигането на добри резултати. Да се отстранят всички остатъци от растения, почвата да се обработи така, че повърхностния слой да бъде фин и без бучки, ако е необходимо да се направи варуване.
След извършване на третирането, да не се внасят никакви органични вещества или ако се прави да се използва стерилизиран компост, за да се избегне ново замърсяване на почвата. Почви с високо съдържание на глина и органични вещества ще задържат за по-дълго време стерилизиращия газ в сравнение с по-песъчливите почви.

2.Влажност
Почвата трябва да бъде добре овлажнена до желаната дълбочина на третиране. Ако почвата е твърде суха, третирането да се отложи и да се полее до достигане на добра влага, но без да се преовлажнява.
Един лесен тест за определяне на оптималното съдържание на влага е да се вземе шепа пръст и да се притисне в ръка. Образуваната топка остава компактна при отваряне на дланта, но се разбива, когато
се пусне на твърда повърхност.

3.Температура
НЕМАСОЛ 510
обикновено се прилага след прибиране на реколтата през есента, тъй като традиционно това е най-практичното време за извършване на третирането. При определени обстоятелства, пролетно или лятно приложение е предпочитано, но при всички случаи, температурата на почвата на дълбочина 15
см трябва да не бъде по-ниска от 10 С. По-топлата почва ще подобри разпространението на отделяния газ и ще скъси времето необходимо за третирането, чрез ускоряване периода на разпадане.

Оптималните условия за третиране с НЕМАСОЛ 510 са налични през периода началото на април до края на октомври. Извън този период, температурата на почвата може да бъде твърде ниска или влажността, при приложение на открито, твърде висока и да не се осигури задоволителна стерилизация или да се отчете наличие на остатъци от продукта за по-продължителен период.
Веднага след приложението трябва да бъде направена ротационна обработка на почвата на нормална дълбочина на култивиране.

НЕМАСОЛ 510, при контакт с почвата, започва да се разгражда до активния стерилизиращ газ метил изотиоцианат и за да се задържи той колкото е възможно по-дълго в почвата, е важно да се направи доброто запечатване. При много сухи условия и ако започнат да се образуват пукнатини в почвата,
може да се наложи да се извърши допълнителна поливка. Леко водно покритие може да се постигне чрез внасяне на 20 л вода на 10 м2. При приложение на открито, този метод може да осигури временно запечатване, но то ще бъде ефикасно само при някои видове почва. ‘Замазваща’ техника с валяк е предпочитана, където скоростта на валяка е по-малка от тази на трактора. Най-ефективният метод за запечатване на почвата е покриването й с полиетилен, който е засипан с почва по краищата или е залят отгоре с вода за да се задържа плътно до повърхостта. Този метод се препоръчва особено за случаите, при които контрола на плевелите е от първостепенна важност.

Приложение на НЕМАСОЛ:

свали лист за безопасност

свали етикет