Микоаплай® Ендомакс

Продукт 29 от 101

Микробиален тор

Състав:

Ендомикориза:

  • Rhizophagus irregularis (=Glomus intraradices), Claroideoglomus luteum, Claroideoglomus etunicatum, Claroideoglomus claroideum (5,625 размножителен материал/грам всеки) – 6.6%

Инертни материали:

  • Глинести минерали 93.4%

pH = 6.4

Микоаплай е суспензионен прах, който съдържа размножителен материал от голям брой видове микоризни гъби, които колонизират ризосферата на растенията по симбиотичен начин, което води до образуване на огромна допълнителна коренова система. Микоризата се разраства бързо до огромни размери, увеличавайки смукателната сила на кореновите власинки над 100 пъти. Благодарение на тази симбиоза растението получава в пъти повече вода и хранителни вещества, в зависимост от моментните му нужди, независимо от условията на околната среда.

Микоаплай способства повишаването на добива, чрез подобряване физиологичните функции на културата, през цялата вегетация.

Повишаване на кореновата маса:

  • Микоризната гъба бързо се свързва с корена;
  • Подобрява активността на проводящата система;
  • Увеличава многократно повърхностната площ на корените (от 100 до 1000 пъти)

Ефективно хранене:

  • Микоризните гъби абсорбират и транспортират хранителни елементи директно до корените;
  • Продуцират специфични ензими, които превръщат хранителните елементи в усвоима форма: Фосфор, Азот, Микроелементи.

Подобряване водния режим:

  • Микоризните хифи достигат, абсорбират и транспортират до растението дори трудно достъпна вода;
  • Гъбата образува специални структури в корена, в които се складира вода;
  • Повишава се устойчивостта към високи температурa, суша, замръзване, неподходящо pH или прекомерна соленост на почвата.

 

Продукта не е съвместим с някои фунгициди. За повече информация се свържете с търговските представители на фирма Суммит Агро.

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Култура Момент на приложение Доза (г продукт/дка) Метод на приложение Брой приложения на година

 

Пшеница, царевица, слънчоглед,

фуражни култури,

бобови култури

BBCH 00 (сухо семе)/при засяване

 

 

1 г продукт/дка

Приложеното количество трябва да бъде съобразено с количеството семена и необходимата плътност на засяване

Третиране на семена или приложение в браздата

 

1

 

Микоризата е симбиоза между растението и мицела на гъбата, която живее в почвата. Някои видове гъби работят със специфични видове растения. В естествени условия съюзниците са сами. В обработваемите площи ние трябва да помогнем, прилагайки подходящите „видове“ в почвата.
В микоризната асоциация гъбата колонизира тъканите на корените на растението интрацелуларно (арубускуларна микориза).

Структири на микоризата:
1. СПОРИ – в състояние на покой в почвата. Образуването на хифи се активира при започване развитието на корена.
2. ХИФИ – намират и формират асоциации с корените, за да повишат достъпа им до хранителни елементи и вода.
3. ВЕЗИКУЛИ (мехурести структури) – съхраняват хранителните елементи и водните молекули, докато не станат необходими за растението
4. АРБУСКУЛИ (разклонени хифи) – това са разклонени структури, служещи като места за обмен на хранителните вещества и водните молекули.

свали етикет

свали лист за безопасност