МЕТОМОР Ф

Продукт 41 от 99

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

600 г/кг фолпет + 113 г/кг диметоморф

ФОРМУЛАЦИЯ:

ВГ – Вододиспергируеми гранули

 

 

УПОТРЕБА

Култура Болест Момент на приложение
Доза
Лоза мана  (Plasmopara viticola), сиво гниене (Botrytis cinerea) превантивно, преди поява на 1-ви симптоми BBCH 15-18 (от пети-осми лист е отворен) 100-150 г/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Фунгицид за контрол на  мана, сиво гниене и брашнеста мана при винени сортове лози. МЕТОМОР Ф съдържа фолпет и диметоморф, две активни вещества с различен начин на действие.

Фолпет е контактен фунгицид с множествено  въздействие върху редица жизнено важни процеси и функции на гъбния патоген, който инхибира  развитието на патогена и блокира покълването на спорите.

Диметоморф има трансламинарно и локално-системно действие – прониква в листата и се придвижва акропетално към върха на листа и от горната към долната повърхност на листа. Диметоморф действа чрез нарушаване формирането на клетъчните стени, което води до загиване на клетките на патогенните гъби във всички етапи на развитие – покълване, проникване, колонизиране, спорулация.

 

Максимален брой приложения: 4

Интервал между приложенията: 10 – 12 дни

Количество работен разтвор: 40 – 100 л вода на декар

Техника на приложение: конвенционална наземна пръскачка  

Карантинен срок: 40 дни

 

СМЕСИМОСТ:

Препоръчително е, винаги да се прави тест за физическа съвместимост преди приложение на Метомор Ф в резервоарна смес с други продукти. 

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: