МАЗА 4 СЛ

Продукт 53 от 101

ЗАПОВЕД ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА – 1

ЗАПОВЕД ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА – 2

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА

РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА

 

Активно вещество: 40 г/л имазамокс

Формулация: СЛ – разтворим концентрат

 

УПОТРЕБА:

КУЛТУРА КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
слънчоглед* едногодишни житни и широколистни плевели фаза 2-6 лист на културата до 125 мл/дка

 *Хибриди слънчоглед, толерантни към имидазолинон/имазамокс хербициди

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

МАЗА 4 СЛ е вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните. Поема се основно от надземните маса и по системен път (по флоема и ксилема) се придвижва до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

 

Предимства:

– Най-доброто решение за борба с икономически важни и трудни за контрол плевели (бутрак, паламида) и всички раси синя китка;

– Има допълнително почвено действие (до 30%).

 

Съвети при приложение:

 • При третиране срещу едногодишни плевели, оптималната фаза е 4-6-ти лист на широколистните видове и преди начало на братене на житните видове
 • Оптимална фаза за третиране на паламида е височина 10-15 см
 • При ново усвоени площи и силно заплевеляване с коренищен балур има вероятност от вторичен подраст. За контрол на вторичното заплевеляване от балур може да се извърши последващо третиране с балурицида Тарга Супер 5 ЕК
 • Оптимален момент на приложение срещу синята китка е фаза 6-8-ми лист на културата
 • Да не се третира, когато културата е под влияние на стресови фактори като големи температурни амплитуди, мразове, обилни валежи и др.
 • След третиране, за по-бързо преодоляване на стреса, се препоръчва употребата на продукти от SEIPRO линията – КАИШИ, ШИГЕКИ.
 • Разход на работен разтвор – 15 до 30 л на дка

Контролирани плевели:

Житни плевели:

 • балур от семена и коренища (Sorghum halepense)
 • ветрушка (Apera spicaventi)
 • див овес (Avena fatua)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява сива (Setaria glauca)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)

Широколистни плевели:

 • абутилон (Abutilon theofrastii)
 • бутрак / свиница (Xantium strumarium)
 • бяла куча лобода** (Chenopodium album)
 • видове щир (Amaranthus spp.)
 • галинзога (Galinsoga parviflora)
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • див мак (Papaver rhoeas)
 • див синап (Sinapis arvensis)
 • звездица (Stellaria media)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • паламида (Cirsium arvense)
 • пача трева (Polygonum aviculare)
 • полско подрумче (Anthemis arvensis)
 • пипериче (Polygonum multiflorum)
 • татул (Datura stramonium)
 • фасулче (Polygonum convulvulus)
 • червена мъртва коприва (Lamium purpureum)

 

Свали информационен лист за безопасност

Свали етикет

Category: