ЛОНТРЕЛ 72 СГ

Продукт 31 от 99

ВЕГЕТАЦИОНЕН ПРОТИВОШИРОКОЛИСТЕН ХЕРБИЦИД

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 720 г/кг клопиралид

ФОРМУЛАЦИЯТА: СГ – гранули, разтворими във вода

 

УПОТРЕБА:

 

Култура Вредител Момент на приложение Доза
Рапица, лукови, зелеви

широколистни плевели

 

3-9 лист на културата 17-21 г/дка
Царевица 3-6 лист на културата 11-14 г/дка
Пшеница, ечемик, ръж, овеса Начало на братене-напълно разтворен флагов лист 11-14 г/дка

Максимален брой приложения: 1

 

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: