ЛИЕТО

Продукт 63 от 101

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 330 г/кг симоксанил + 330 г/кг зоксамид

РЕГИСТРАЦИИ:

Култура Болест Доза Момент на приложение
лозя

Мана

(Plasmopara viticola)

0,04-0,045% (40-45 г/дка) BBCH 14-89 (от 4 листа са отворени до плодът е готов за беритба)
картофи

Мана

(Phytophtora infestans)

0,045%

(45 г/дка)

ВВСН 21-89: от поява на първото основно странично разклонение (>5 см) до пълна зрялост
домати

Мана

(Phytophthora infestans)

 

0,04-0,045% (40-45 г/дка) ВВСН 50-89: от първо съцветие изправена пъпка до пълна зрялост

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Продуктът съдържа две активни вещества, ефикасни срещу мана при различни култури:

Симоксанил – фунгицид с локално-системно и трансламинарно действие, който потиска спорулацията и прониквайки в растителните тъкани контролира развитието на мицела в най-ранните стадии на развитие на патогена.

Зоксамид – високо ефективен контактен фунгицид, потиска покълването на спорите и формирането на зооспори, прониква и се свързва с кутикулните восъци, гарантиращо висока устойчивост на отмиване, което е особено важно за защитата на гроздовете и плодовете.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продуктът достига пълна ефективност при защитата на гроздовете при лозята. С цел да се удължи времето между третиранията и за оптимално действие върху растението, се препоръчва в периода на активен растеж, Лието да се редува с продукти на базата на Фозетил Алуминий (Витене Трипло Р).

КАРАНТИНЕН СРОК: лозя – 28 дни, картофи – 7 дни, домати – 3 дни

Максимален брой приложения за сезон: 5

Минимален интервал между третиранията: 7 дни

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ: OXON, ИТАЛИЯ

 

свали лист за безопасност

свали етикет