ЛЕЙМАЙ

Продукт 31 от 117

ФУНГИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА МАНА ПО ЛОЗЯ И КАРТОФИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: амисулбром 200 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ: СК – суспензионен концентрат 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Отлична устойчивост на дъжд, дори при големи обилни валежи само от 30 минути след третирането.
Амисулбром се абсорбира бързо в кутикулата на листата и остава там. При влажно време се отделя от там, под формата на капчици, които инхибират развитието на гъбния патоген.
Активното вещество, амисулбром, принадлежи към нов химичен клас цианоимидазоли и действа срещу агресивните щамове на патогена. ЛЕЙМАЙ е с несравнима ефикасност по време на растеж – предпазва листа, стъбла и гроздове. ЛЕЙМАЙ притежава висока устойчивост на отмиване. Има инхибиращо действие на различни стадий от развитието на патогена.

 
КУЛТУРА ПАТОГЕНИ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
лозя (винени сортове) мана (Plasmopara viticola) фаза ВВСН 12-83 (отворен втори
лист-зърната формират цвят)
37,5 мл/дка
картофи мана (Phytophthora infestans) фаза ВВСН 21-91 (поява на 1-во
основно странично разклонение начало на пожълтяване на листата)
50 мл/дка

 

КАРАНТИНЕН СРОК: лозя – 28 дни, картофи – 7 дни

БРОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ: лозя: 1-2; картофи 1-6

свали етикет

свали лист за безопасност