КОРВЕТО

Продукт 41 от 117

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ
В ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
5 г/л халауксифен-метил + 120 г/л клопиралид

ФОРМУЛАЦИЯ:
ЕК – емулсионен концентрат

КУЛТУРА МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
зимна маслодайна рапица пролет, във фенофази на културата BBCH 30-50 (от начало на
нарастване на стъблото: няма междувъзлия до наличие на цветни
пъпки (бутони), още обвити с листа) и при поникнали плевели.
100 мл/дка

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
КОРВЕТО е системен хербицид, предназначен за приложение през пролетта. Съдържа активните вещества халауксифен-метил и клопиралид, спадащи към групата на пиридин карбоксилните киселини, действащи като синтетични ауксини. Халауксифен-метил (Arylex) е ново поколение активно вещество, с нов различен механизъм на действие от досега прилаганите в практиката аналогови продукти. И двете активни вещества проникват в плевелите, както от листата, така и от корените на плевелите. Чувствителните към активните вещества плевели спират растежа си няколко часа след третирането и започват да отмират. Видими ефекти, като деформация, хлороза, некроза, се проявяват след 2 – 7 дни и процесът завършва с отмиране на растенията. При оптимални условия, отмирането на чувствителните плевели протича за период от 4 – 6 седмици. Топлината и по-високата влажност на въздуха ускоряват действието на продукта.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
Силно чувствителни плевели:
полска метличина, обикновена лепка, червена мъртва коприва, обикновена мъртва коприва, стъблообхватна мъртва коприва, бяла куча лобода.
Чувствителни плевели:
полско подрумче, паламида, лечебен росопас, изрязанолистен здравец, горски здравец, немиризлива лайка, лайка същинска, див мак, обикновен спореж.
Умерено-чувствителни плевели:
войничица, мек здравец, млечка

свали лист за безопасност

свали етикет

Category: