КОМРАД

Продукт 58 от 99

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/л азоксистробин + 80 г/л ципроконазол
ФОРМУЛАЦИЯ: СК – суспензионен концентрат

 

РЕГИСТРАЦИИ НА КОМРАД:

Култура Болест Доза Момент на приложение
Пшеница, тритикале, овес, ръж кафява ръжда (Puccinia recondita), жълта ръжда (Puccinia striiformis), ранен листен пригор (Septoria tritici) 80- 100 мл/дка ВВСН 30-59 – от фаза на културата „начало на удължаване на стъблото“ до „край на изкласяването“

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
КОМРАД е фунгицид с двойно системно действие. Активните вещества азоксистробин и ципроконазол взаимодействат отлично. Комбинацията от триазол и стробилурин осигурява мощно и бързодействащо лечебно действие и ефикасност до 6 седмици. Бързата транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новият прираст. Ускорява се фотосинтезата. Поемането на азот и вода се подобрява. Културата става по-силна и това спомага за по-висок добив като се удължава и подобрява наливането на зърното.

Комрад е изключително подходящ и за второ третиране във фаза флагов лист.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:
Да не се приготвя по-голямо количество разтвор от необходимото. При приготвянето на работния разтвор, напълнете половината резервоар с чиста вода и започнете да разбърквате. Изсипете необходимото количество от продукта в резервоара и след това допълнете с вода до достигане на желания обем на работния разтвор.

Карантинен срок: 42 дни

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
SHARDA CROPCHEM LIMITED

свали лист за безопасност

свали етикет